Fakulteten för utbildningsvetenskaper

EDU ALUMN

Ett nätverk för studenter under sin sista termin samt för före detta studenter vid Uppsala universitets lärarprogram. 

EDU alumn är ett nätverk för studenter under sin sista termin samt för före detta studenter vid Uppsala universitets lärarprogram.

EDU alumn är en mötesplats för kommunikation om skola, utbildning och lärande i vilken ny forskning och yrkeskunnande länkas samman. Nätverkets målsättning är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan utbildning vid lärarprogrammet och pedagogisk verksamhet i skola och utbildning.

EDU alumn ger lärare, förskollärare och andra som arbetar i pedagogisk verksamhet möjlighet att kontinuerligt ta del av forskning och samtidigt vara en tillgång för en förskollärar- och lärarutbildning i utveckling. Dessutom fungerar EDU alumn som en plattform för nätverkande mellan studenter på sista terminen på lärarprogrammet och verksamma lärare och skolledare med studiebakgrund vid Uppsala universitet. 

För att registrera dig, klicka här.  Kom också ihåg att söka medlemskap i EDU alumns Facebook-grupp för att få information om kommande evenemang.

Du kan också anmäla dig till årets första alumnträff den 15 februari med författaren och journalisten Erik de la Reguera. Han föreläser om att vara yrkesproffs och medmänniska. Anmäl dig här, eller skicka mail till Per Wingård (kontaktuppgift finns nedan). 

Ny forskning

Alumnporträtt

Aktiviteter

Som alumn är du välkommen till olika aktiviteter som workshops, föreläsningar, seminarier och samtal som arrangeras av EDU alumn. Aktuella aktiviteter annonseras på Facebook. Sök medlemskap i vår Facebook-grupp i samband med att du registrerar dig.

Kontakt

EDU alumn koordineras av Per Wingård vid Forum för samverkan (FoSam) som tillsammans med en referensgrupp planerar och anordnar aktiviteter. Om du har frågor om EDU alumn kan du kontakta Per Wingård, alumn@edu.uu.se