EDU ALUMN

Ett nätverk för studenter under sin sista termin samt för före detta studenter vid Uppsala universitets lärarprogram. 

  • Intervju med Olov Wingård, lärarstudent och medlem i EDU Alumn

  • Intervju med skådespelaren Emma Molin, specialinbjuden gäst

  • Intervju med Amanda Wallmon, lärare och medlem i EDU alumn

  • Intervju med Antonio Basala, Fredens hus, medlem i EDU Alumn

Om EDU Alumn

EDU alumn är ett nätverk för studenter under sin sista termin samt för före detta studenter vid Uppsala universitets lärarprogram.

EDU alumn är en mötesplats för kommunikation om skola, utbildning och lärande i vilken ny forskning och yrkeskunnande länkas samman. Nätverkets målsättning är att stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan utbildning vid lärarprogrammet och pedagogisk verksamhet i skola och utbildning.

EDU alumn ger lärare, förskollärare och andra som arbetar i pedagogisk verksamhet möjlighet att kontinuerligt ta del av forskning och samtidigt vara en tillgång för en förskollärar- och lärarutbildning i utveckling. Dessutom fungerar EDU alumn som en plattform för nätverkande mellan studenter på sista terminen på lärarprogrammet och verksamma lärare och skolledare med studiebakgrund vid Uppsala universitet. 

För att registrera dig, klicka här. Kom också ihåg att söka medlemskap i EDU alumns Facebook-grupp för att få information om kommande evenemang.

Ny forskning

Alumnporträtt

Aktiviteter

Som alumn är du välkommen till olika aktiviteter som workshops, föreläsningar, seminarier och samtal som arrangeras av EDU alumn. Aktuella aktiviteter annonseras på Facebook. Sök medlemskap i vår Facebook-grupp i samband med att du registrerar dig.

Kontakt

EDU alumn koordineras av Per Wingård vid Forum för samverkan (FoSam) som tillsammans med en referensgrupp planerar och anordnar aktiviteter. Om du har frågor om EDU alumn kan du kontakta Per Wingård, alumn@edu.uu.se