Vad forskar vi om?

Utbildningsvetenskap omfattar forskning inom områden relevanta för förståelsen av barns, ungas och vuxnas utbildning och lärande. Utbildningsvetenskap omfattar forskning inom en rad olika ämnen som ägnas åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Forskningen spänner över ett stort fält, från kunskap om praktiska metoder för undervisning till frågor om hur utbildning både bevarar och förändrar samhället.

Mångvetenskapliga samarbeten

Dekorativ bild: grupp av fallskärmshoppare håller varandra i händerna.

Inom fakulteten samarbetar forskare i tematiska nätverk, så kallade forskningsnoder. Forskningsnoderna fungerar som plattform för forskningssamarbete mellan fakultetens olika enheter och externa aktörer.

Läs mer om forskningsnoderna

Forskarskola i ämnesdidaktik

Uppsala universitet gör en storsatsning på en forskarskola i ämnesdidaktik. Vi vill med denna satsning bidra till att lärare, föräldrar, politiker och förstås barnen och ungdomarna ska vara stolta över skolan. En skola som inte ständigt debatteras utifrån problem utan istället debatteras och deltar i debatten som framgångsrikt exempel. 

Lärare.