Kommande disputationer inom fakulteten för utbildningsvetenskaper

  • Eva Netzelius, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2019-03-01 kl 13:15

    Hofverberg, Hanna

    Crafting Sustainable Development: Studies of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education

    Open access