Vad forskar vi om?

Utbildningsvetenskap omfattar forskning inom områden relevanta för förståelsen av barns, ungas och vuxnas utbildning och lärande. Utbildningsvetenskap omfattar forskning inom en rad olika ämnen som ägnas åt bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande. Forskningen spänner över ett stort fält, från kunskap om praktiska metoder för undervisning till frågor om hur utbildning både bevarar och förändrar samhället.