Kunskap för framtiden

Bli en viktig del av kunskapssamhället!

Utbildning på forskarnivå

Vi lever till stor del i ett kunskapssamhälle och avgörande fråga för samhällets utveckling är förutsättningar och villkor för barn, ungdomar och vuxnas lärande. Hur kan vi skapa ett samhälle som på bästa sätt skapar förutsättningarna för ett positivt livslångt lärande?

Det är frågor du arbetar med som forskarstuderande inom utbildningsvetenskaper. I forskarutbildningen arbetar du självständigt under handledning med ett forskningsprojekt.

Som examinerad blir du en viktig del i kunskapssamhället.