Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Behörighet och urval

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet.

Behörigheterna framgår av studieplanen för respektive ämne: