Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Finansiering

Antagning till utbildning på forskarnivå får bara ske om det finns finansiering för hela studietiden. Det finns två former av finansiering:

Fakultetsmedel

När fakulteten finansierar utbildningen blir du anställd som doktorand. 

Anställningsvillkoren reglerar förmåner som ledighet, sjuk- och föräldrapenning, semester, pension och föräldraledighet.

Externa medel

Om studietiden ska finansieras med externa medel, det vill säga av någon annan än fakulteten för utbildningsvetenskaper, krävs att fakultetsnämnden har godkänt antagningen. Externfinansierade forskarstuderande har vanligen anställning som doktorand inom ett projekt eller liknande, eller bedriver forskarstudier inom sin reguljära anställning. 

Doktorander som antagits med stipendie som studiestöd ska erbjudas anställning som doktorand efter 12 månaders heltidsstudier.