Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Söka forskarutbildning

Innan du fyller i och lämnar in din ansökan bör du kontakta studierektor för forskarutbildningen, professor eller annan ämnesföreträdare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier för att orientera dig om den aktuella forskningen inom ämnet. Institutionen har också information om pågående forskning och avhandlingsprojekt.

Utlysning av aktuella doktorandtjänster

Ansökningsblankett

Ansökan skickas till

Ansökningshandlingarna skickas till universitetet via ett webbformulär som återfinns i varje utlysning.