Senaste publikationer från fakulteten för utbildningsvetenskaper

 • Nygren, Thomas; Guath, Mona

  Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility

  Ingår i Nordicom Review, s. 23-42, 2019.

  Open access
 • Melander Bowden, Helen

  Problem-solving in collaborative game design practices: epistemic stance, affect, and engagement

  Ingår i Learning, Media & Technology, 2019.

  Open access
 • Sandström, Margareta; Klang, Nina; Lindqvist, Gunilla

  Bureaucracies in Schools—Approaches to Support Measures in Swedish Schools Seen in the Light of Skrtic’s Theories

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 89-104, 2019.

 • Hedefalk, Maria

  Diskurser om undervisning för hållbar utvecking på ett förskollärarprogram

  Ingår i Utbildning och Demokrati, s. 37-58, 2018.

 • Bergeå, Hanna; Kågström, Mari; Annette, Lööf; Westin, Martin et al.

  Kännedom om dilemman kan leda till bättre samverkan

  Ingår i Universitetsläraren, 2018.

 • Ringarp, Johanna

  En skola för alla?: Den svenska grundskolans utveckling på kommunal nivå med fokus på geografisk rättvisa

  Ingår i Norsk pedagogisk tidsskrift, 2018.

 • Engstrand, Rano Zakirova; Klang, Nina; Hirvikoski, Tatja; Allodi, Mara Westling et al.

  Reporting of Cultural Factors in Autism Research Publications in Sweden: Application of the GAP-REACH Checklist

  Ingår i REVIEW JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS, s. 390 390-407 407, 2018.

  Open access
 • Harris, Leona; Davis, Niki; Cunningham, Una; de Vocht, Lia et al.

  Exploring the Opportunities and Challenges of the Digital World for Early Childhood Services with Vulnerable Children

  Ingår i International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018.

  Open access
 • Alm Fjellborg, Andreas; Molin, Lena

  Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk? En undersökning med data från de nationella proven i geografi.

  Ingår i Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 2018.

 • Hultin, Hanna; Eichas, Kyle; Ferrer-Wreder, Laura; Dimitrova, Radosveta et al.

  Pedagogical and Social School Climate: Psychometric Evaluation and Validation of the Student Edition of PESOC

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 1-17, 2018.

 • Sundh, Stellan

  Estonian, Latvian, Lithuanian, Russian and Swedish Young Learners’ Written Production in EFL - Descriptions and Comparisons of Their Use of Vocabulary

  Ingår i International Journal of Language & Linguistics, s. 17 17-27 27, 2018.

  Open access
 • Sundh, Stellan

  International exchange of ideas in student- interactive videoconferences: – sustainable communication for developing intercultural understanding with student teachers

  Ingår i Discourse and communication for sustainable education, s. 123 123-133 133, 2018.

 • Van Poeck, Katrien; Östman, Leif

  Creating space for "the political" in environmental and sustainability education practice: a Political Move Analysis of educators' actions

  Ingår i Environmental Education Research, s. 1406-1423, 2018.

 • Sjögren, David

  Kärleksfullt tilltal, kvarsittning eller kroppsaga: En modellgenererande undersökning om korrektionsmedel i 1800-talets folkskolereglementen

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 37-66, 2018.

  Open access
 • Sjögren, David; Åström Elmersjö, Henrik; Anna, Larsson

  Notes from the editors

  Ingår i Nordic Journal of Educational History, s. 1-2, 2018.

 • Berg, Anne

  The nation in history

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 383-390, 2018.

 • Forsberg, Eva; Daniel, Sundberg

  Temaintroduktion - Formeringen av det pedagogiska kunskapsområdet: mot ett forskningsprogram

  Ingår i Pedagogisk forskning i Sverige, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Simulerade krig i historisk belysning

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 724-730, 2018.

 • Hallsén, Stina; Nordin, Andreas

  Variations on Modernisation: Technological Development and Internationalisation in Local Swedish School Policy From 1950 to 2000

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, 2018.

 • Hallsén, Stina; Karlsson, Marie

  Teacher or friend?: consumer narratives on private supplementary tutoring in Sweden as policy enactment

  Ingår i Journal of education policy, 2018.

 • Törnqvist, Maria

  The making of an egalitarian elite: School ethos and the production of privilege

  Ingår i British Journal of Sociology, 2018.

 • Frohlich, Miguel F.; Jacobson, Chris; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F. et al.

  The relationship between adaptive management of social-ecological systems and law: a systematic review

  Ingår i Ecology & society, 2018.

  Open access
 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Vad är rätt när folk tycker olika?: -En berättelse om medborgardialog, makt och kritisk pragmatism

  Ingår i Tidskriften PLAN, s. 53 53-69 69, 2018.

 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe; Jortveit, Maryann; Lindqvist, Gunilla et al.

  A Comparative Study of Special Educator Preparation in Norway and Sweden

  Ingår i British Journal of Special Education, s. 256-276, 2018.

  Open access
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe; Jortveit, Maryann; Lindqvist, Gunilla et al.

  Comparative Study of Special Educator Preparation in Norway and Sweden.

  Ingår i British Journal of Special Education, 2018.

  Open access
 • Liberg, Caroline

  Olika ämnen - olika läs- och skrivarter

  Ingår i Lisetten, s. 38 38-40 40, 2018.

 • Bezzina, Christopher; Paletta, Angelo; Alimehmeti, Genc

  What are school leaders in Italy doing?: An observational study

  Ingår i Educational Management Administration & Leadership, s. 841-863, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Från källtext till elevtext: Spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass

  Ingår i Nordic Journal of Literacy Research, s. 98-120, 2018.

  Open access
 • Hofverberg, Hanna; Kronlid, David

  Human-material relationships in environmental and sustainability education: an empirical study of a school embroidery project

  Ingår i Environmental Education Research, s. 955-968, 2018.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt

  Ingår i Samhällsbyggaren, s. 30 30-31 31, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Försvarsarbete ur ett genusperspektiv: Recension av Klas Kronberg (red.), Sömmerskor, tornsvalor och soldater: kvinnors försvarsarbete i Sverige sedan första världskriget

  Ingår i Militärhistorisk Tidskrift, s. 127-130, 2018.

 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  "Doing family" at the soccer field: Creating Time and Space for Outdoor Play and Organized Leisure

  Ingår i Report / National Council on Family Relations, s. F4 F4-F5 F5, 2018.

 • Sumpter, Lovisa; Hedefalk, Maria

  Teachers' Roles in Preschool Children's Collective Mathematical Reasoning

  Ingår i European Journal of STEM Education, 2018.

  Open access
 • Zurita, Maria de Lourdes Melo; Cook, Brian; Thomsen, Dana C.; Munro, Paul G. et al.

  Living with disasters: social capital for disaster governance

  Ingår i Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, s. 571-589, 2018.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur; Rytzler, Johannes

  Approaching higher education with Didaktik: university teaching for intellectual emancipation

  Ingår i European Journal of Higher Education, s. 1 1-13 13, 2018.

  Open access
 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  Mobilising adaptive capacity to multiple stressors: Insights from small-scale coastal fisheries in the Western Region of Ghana

  Ingår i Geoforum, s. 61-72, 2018.

 • Nygren, Thomas; Johnsrud, Brian

  What Would Martin Luther King Jr. Say?: Teaching the Historical and Practical Past to Promote Human Rights in Education

  Ingår i Journal of Human Rights Practice, s. 287-306, 2018.

 • Palm Kaplan, Kristina

  Discourses in school algebra: the textbooks' different views on algebra and the positioning of students

  Ingår i Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD, s. 47-65, 2018.

 • Magnússon, Gunnlaugur; Nordmark, Jonas; Rytzler, Johannes

  Pedagogikens centrala frågor: En läsning av Klaus Mollenhauers Forgotten Connections. On Culture and Upbringing

  Ingår i Utbildning och Demokrati, s. 151-161, 2018.

 • Kauko, Jaakko; Wermke, Wieland

  The Contingent Sense-Making of Contingency: Epistemologies of Change in Comparative Education

  Ingår i Comparative Education Review, s. 157-177, 2018.

 • Le, Thinh; Cunningham, Una; Watson, Kevin

  The relationship between willingness to communicate and social presence in an online English language course

  Ingår i Jalt CALL journal, s. 43 43-59 59, 2018.

  Open access
 • Ekman Ladru, Danielle; Gustafson, Katarina

  'Yay, a downhill!': Mobile preschool children's collective mobility practices and 'doing' space in walks in line

  Ingår i Journal of Pedagogy, s. 87-107, 2018.

  Open access
 • Gejard, Gabriella; Melander, Helen

  Mathematizing in preschool: Children's participation in geometrical discourse

  Ingår i European Early Childhood Education Research Journal, s. 495-511, 2018.

  Open access
 • Danby, Susan; Evaldsson, Ann-Carita; Melander, Helen; Aarsand, Pål et al.

  Situated collaboration and problem solving in young children's digital game play

  Ingår i British Journal of Educational Technology, s. 959-972, 2018.

 • Melo Zurita, Maria de Lourdes; Thomsen, Dana C.; Holbrook, Neil J.; Smith, Timothy F. et al.

  Global Water Governance and Climate Change: Identifying Innovative Arrangements for Adaptive Transformation

  Ingår i Water, 2018.

  Open access
 • Forsberg, Håkan

  School Choice in Ethnically and Socioeconomically Heterogeneous Residential Areas

  Ingår i Sociologisk forskning, s. 23-52, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia; Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa et al.

  Four classrooms – four approaches to reading: Examples of disciplinary reading in social science subjects in years five and twelve

  Ingår i L1-Educational Studies in Language and Literature, s. 1-29, 2018.

 • Hofverberg, Hanna; Maivorsdotter, Ninitha

  Recycling, crafting and learning: an empirical analysis of how students learn with garments and textile refuse in a school remake project

  Ingår i Environmental Education Research, s. 775-790, 2018.

 • Törnqvist, Maria

  Rethinking intimacy: Semi-anonymous spaces and transitory attachments in Argentine tango dancing

  Ingår i Current Sociology, s. 356-372, 2018.

 • Cunningham, Una; King, Jeanette

  Language, Ethnicity, and Belonging for the Children of Migrants in New Zealand

  Ingår i SAGE Open, s. 1-11, 2018.

  Open access
 • Plummer, Ryan; Baird, Julia; Bullock, Ryan; Dzyundzyak, Angela et al.

  Flood Governance: A multiple country comparison of stakeholder perceptions and aspirations

  Ingår i Environmental Policy and Governance, s. 67-81, 2018.

 • Wickström, Johan

  "Lars Lönnroth, Det germanska spåret - en västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien".

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 350-352, 2018.

 • Larsson, Esbjörn

  Hyddans son i ett framväxande parallellskolesystem: Skolavgifter och försörjningskrav vid de svenska allmänna skolorna under 1800-talets första hälft

  Ingår i Norsk pedagogisk tidsskrift, s. 133-144, 2018.

  Open access
 • Magnússon, Gunnlaugur; Göransson, Kerstin; Nilholm, Claes

  Varying access to professional, special educational support: a total population comparison of special educators in Swedish independent and municipal schools

  Ingår i Journal of Research in Special Educational Needs, s. 225-238, 2018.

 • Hultin, H.; Ferrer-Wreder, L.; Eichas, K.; Karlberg, Martin et al.

  Psychometric Properties of an Instrument to Measure Social and Pedagogical School Climate Among Teachers (PESOC)

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 287-306, 2018.

 • Andersson, Joacim; Öhman, Marie; Garrison, Jim

  Physical education teaching as a caring act: techniques of bodily touch and the paradox of caring

  Ingår i Sport, Education and Society, s. 591-606, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden

  Ingår i Sociologisk forskning, s. 23-52, 2018.

  Open access
 • Danielsson, Anna; Andersson, Kristina; Gullberg, Annica; Hussénius, Anita et al.

  Naturvetenskap för yngre barn – vilket kunskapsinnehåll (o)synliggörs i lärarstudenters beskrivningar av sin framtida undervisning.

  Ingår i Högre Utbildning, s. 1-13, 2018.

 • Nordholm, Daniel; Liljenberg, Mette

  Educational infrastructures and organisational memory: Observations from a Swedish perspective

  Ingår i Improving Schools, s. 255-268, 2018.

 • Rauniomaa, Mirka; Haddington, Pentti; Melander, Helen; Gazin, Anne-Danièle et al.

  Parsing tasks for the mobile novice: Orientation to the learner's actions and to spatial and temporal constraints in instructing-on-the-move

  Ingår i Journal of Pragmatics, s. 30-52, 2018.

 • Göransson, Kerstin; Lindqvist, Gunilla; Klang, Nina; Magnússon, Gunnlaugur et al.

  Professionalism, governance and inclusive education –: A total population study of Swedish special needs educators

  Ingår i International Journal of Inclusive Education, 2018.

  Open access
 • van der Burgt, Danielle

  Children's Spatialities: embodiment, emotion and agency

  Ingår i Children's Geographies, s. 218-219, 2018.

  Open access
 • Hemmi, Kirsti; Krzywacki, Heidi; Koljonen, Tuula

  Investigating Finnish teacher guides as a resource for mathematics teaching

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 911-928, 2018.

 • Forsberg, Håkan

  School competition and social stratification in the deregulated upper secondary school market in Stockholm

  Ingår i British Journal of Sociology of Education, s. 891-907, 2018.

  Open access
 • Ligozat, Florence; Almqvist, Jonas

  Conceptual frameworks in didactics - learning and teaching: Trends, evolutions and comparative challenges

  Ingår i European Educational Research Journal (online), s. 3-16, 2018.

 • Melldahl, Andreas

  Modes of reproduction in the Swedish economic elite: education strategies of the children of the top one per cent

  Ingår i European Societies, s. 424-452, 2018.

  Open access
 • Oljans, Emma; Elmståhl, Helena; Mattsson Sydner, Ylva; Hjälmeskog, Karin et al.

  From nutrients to wellbeing identifying discourses of food in relation to health in syllabi

  Ingår i Pedagogy, Culture & Society, s. 35-49, 2018.

 • Gullberg, Annica; Anderssson, Kristina; Danielsson, Anna; Scantlebury, Kathryn et al.

  Pre-service teachers' views of the child: Reproducing or challenging gender stereotypes in science in preschool

  Ingår i Research in science education, s. 691-715, 2018.

  Open access
 • Ryder, Jim; Lidar, Malena; Lundqvist, Eva; Östman, Leif et al.

  Expressions of agency within complex policy structures: Science teachers’ experiences of education policy reforms in Sweden

  Ingår i International Journal of Science Education, s. 538-563, 2018.

 • Lundmark, Sofia

  Design project failures: Outcomes and gains of participation in design

  Ingår i Design Studies, s. 77-94, 2018.

 • Hallesson, Yvonne; Visén, Pia

  Intertextual content analysis: An approach for analysing text-related discussions with regard to movability in reading and how text content is handled

  Ingår i International Journal of Research & Method in Education, s. 142 142-155 155, 2018.

 • Marty, Laurence; Venturini, Patrice; Almqvist, Jonas

  Teaching Traditions in Science Education in Switzerland, Sweden and France: A comparative analysis of three curricula

  Ingår i European Educational Research Journal (online), s. 51-70, 2018.

 • Lidar, Malena; Karlberg, Martin; Almqvist, Jonas; Östman, Leif et al.

  Teaching Traditions in Science Teachers’ Practices and the Introduction of National Testing

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 754-768, 2018.

  Open access
 • Danielsson, Anna; Berge, Maria; Lidar, Malena

  Knowledge and power in the technology classroom:: a framework for studying teachers and students in action

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, s. 163-184, 2018.

  Open access
 • Tuvemo Johnson, Susanna; Martin, Cathrin; Anens, Elisabeth; Johansson, Ann-Christin et al.

  Older adults' opinions on fall prevention in relation to physical activity level

  Ingår i Journal of Applied Gerontology, s. 58-78, 2018.

 • Lundqvist, Eva; Sund, Per

  Selective traditions in group discussions: Teachers’ views about good science and the possible obstacles when encountering a new topic

  Ingår i Cultural Studies of Science Education, s. 353-370, 2018.

 • Hofverberg, Hanna

  Crafting sustainability? An explorative study of craft in three countercultures as learning path for the future

  Ingår i Nordic Journal of Science and Technology Studies, s. 8-21, 2017.

 • Hofverberg, Hanna; Kronlid O., David; Östman, Leif

  Crafting sustainability?: An Explorative Study of Craft in Three Countercultures as a Learning Path for the Future

  Ingår i Nordic Journal of Science and Technology Studies, s. 8-21, 2017.

 • Svahn, Johanna; Karlsson, Marie

  Challenging the bounds of tellability: The interactional management of a bullying narrative within a girl group theme discussion

  Ingår i Narrative Inquiry, s. 334-356, 2017.

 • Nygren, Thomas; Brounéus, Fredrik

  Unmasking fake news

  Ingår i The Learning Teacher Magazine, s. 7 7-8 8, 2017.

  Open access
 • Nygren, Thomas

  Change: Handbook for history learning and human rights education

  Ingår i Intercultural Education, s. 610-611, 2017.

 • Brantefors, Lotta; Thelander, Nina

  Teaching and Learning Traditions in Children's Human Rights Curriculum Emphases in Theory and Practice

  Ingår i The International Journal of Children's Rights, s. 456-471, 2017.

 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  The impacts of environmental and socio-economic stressors on small scale fisheries and livelihoods of fishers in Ghana

  Ingår i Applied Geography, s. 1-11, 2017.

 • Forsberg, Håkan; Palme, Mikael; Börjesson, Mikael

  Le marché de l’éducation et la structure sociale: La transformation de l’enseignement secondaire supérieur suédois à la veille desréformes du libre choix

  Ingår i Esprit Critique: revue internationale de sociologie et de sciences sociales, s. 23 23-36 36, 2017.

  Open access
 • Hansson, Per

  Complaints about Priests in the Church of Sweden from 2001–2013

  Ingår i Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2017.

  Open access
 • Nilholm, Claes

  How should pupils with intellectual disabilities be educated?: A response to Gustavsson, Kittelsaa & Tøssebro

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, s. 489-490, 2017.

 • Bertilsson, Emil

  La distribution sociale de professeurs dans un système scolaire basé sur un modèle de marché: Le cas de la Suède

  Ingår i Esprit Critique: revue internationale de sociologie et de sciences sociales, s. 5 5-21 21, 2017.

 • Håkansson, Michael; Östman, Leif; Van Poeck, Katrien

  The political tendency in environmental and sustainability education

  Ingår i European Educational Research Journal (online), 2017.

  Open access
 • Håkansson, Michael; Kronlid, David O. Olof; Östman, Leif

  Searching for the political dimension in education for sustainable development: Socially critical, social learning and radical democratic approaches

  Ingår i Environmental Education Research, 2017.

 • Bråting, Kajsa; Madej, Lars

  Generaliserad aritmetik - en bro mellan aritmetik och algebra

  Ingår i Nämnaren, s. 3-8, 2017.

  Open access
 • Klausen, Rita K.; Karlsson, Marie; Haugsgjerd, Svein; Lorem, Geir Fagerjord et al.

  Narrative performances of user involvement among service users in mental health care

  Ingår i Narrative Inquiry, s. 149-168, 2017.

 • Carlhed, Carina

  The Social Space of Educational Strategies: Exploring Patterns of Enrolment, Efficiency and Completion among Swedish Students in Undergraduate Programmes with Professional Qualifications

  Ingår i Scandinavian Journal of Educational Research, s. 503-525, 2017.

 • Andersson, Joacim; Maivorsdotter, Ninitha

  The "body pedagogics' of an elite footballer's career path - analysing Zlatan Ibrahimovic's biography

  Ingår i Physical Education and Sport Pedagogy, s. 502-517, 2017.

 • Sjögren, David

  "Lapp skall lapp vara": Nomadskolans införande 1913

  Ingår i Historielärarnas förenings årsskrift, s. 121 121-137 137, 2017.

 • Bergström, Ylva

  Preparing for Higher Education, Navigating in a Polarised Landscape: Upper secondary students transational strategies and outlooks on higher education in Sweden

  Ingår i Rassegna Italiana di Sociologia, s. 353 353-380 380, 2017.

 • Larsson, Esbjörn

  Ståndsupplösning i agrar miljö

  Ingår i Historisk Tidskrift (S), s. 502-508, 2017.

  Open access
 • Larsson, Esbjörn; Christensson, Jakob

  Svensén, Carl Johan

  Ingår i Svenskt biografiskt lexikon, s. 612 612-615 615, 2017.

 • Mølstad, Christina E.; Pettersson, Daniel; Forsberg, Eva

  A game of thrones: Organising and legitimising knowledge through PISA research

  Ingår i European Educational Research Journal (online), s. 869-884, 2017.

 • Nilholm, Claes; Göransson, Kerstin

  What is meant by inclusion?: An analysis of European and North American journal articles with high impact

  Ingår i European Journal of Special Needs Education, s. 437-451, 2017.

 • Prytz, Johan

  Governance of Swedish school mathematics — where and how did it happen?: A study of different modes of governance in Swedish school mathematics, 1910-1980

  Ingår i Espacio, Tiempo y Educación, s. 43 43-72 72, 2017.

  Open access