Unik ämnes- och kompetensbredd

Utbildning och forskning går hand i hand.

Utbildning om utbildning

Utbildning har en särställning i samhället. I både formella och informella sammanhang formar den människor och deras sätt att tänka och den har ofta en avgörande betydelse för inriktningen som livskarriären får.

Mer om fakulteten

Korta fakta

  • Antal helårsstudenter (grund och avancerad nivå): 2 751
  • Omsättning utbildning: 210 mnkr
  • Omsättning forskning: 82 mnkr
  • 3  sökbara utbildningsprogram på grundnivå
  • 5 sökbara utbildningsprogram på avancerad nivå
  • Fler än 50 kurser

(siffrorna gäller 2018)

Dekanens blogg

Elisabet Nihlfors
Dekan Elisabet Nihlfors.
Foto: Mikael Wallerstedt.

Som dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper anser jag det angeläget att använda bloggen som en möjlighet att kommunicera forskning och utbildning inom utbildningsvetenskap till alla som är intresserade. Vi som är aktiva inom fakulteten är angelägna om att dela med oss av vårt arbete och samtidigt medverka i den allmänna debatten kring frågor där vi anser oss ha kunskap.

Dekanens blogg