Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Kontakt lärarutbildning

Inom lärarutbildningen arbetar tre studievägledare och tyra koordinatiorer arbetar med den Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Studievägledningen

Vi är tre studievägledare som arbetar med alla lärarprogrammen.

Linnea Christiansson
Emma Hortlund
Sofia Tonetti

Studievägledningen kan du nå på studievagledninglu@uadm.uu.se eller på 018-471 1499 under våra telefontider.

Våra tider

VFU-koordninatorer

Vi är fyra VFU-koordinatorer som arbetar med frågor rörande Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Lennart Ericsson
VFU-ansvarig för Förskollärarprogrammet och ämneslärarprogrammen
Telefon: 018-471 2495
Mobil: 070-1679128
lennart.ericsson@uadm.uu.se
Lennart arbetar deltid och träffas säkrast mån, tis och ons fm

Marianne Waldestrand
VFU-ansvarig för Grundlärarprogrammen F-3 och 4-6
Telefon: 018-471 2484
marianne.waldestrand@uadm.uu.se
Marianne arbetar deltid och träffas säkrast jämna veckor tis, ons och tor. Udda veckor ons, tor

Mats Bratteby
VFU-ansvarig för Kompletterande lärarutbildning och VFU utland
Telefon: 018-471 7641
Mobil: 070-4250938
mats.bratteby@uadm.uu.se

Karin Lemming Sandrup
Telefon: 018-471 1828
Mobil: 070-4250565
karin.sandrup@uadm.uu.se

Mer information om VFU

Du hittar oss

Blåsenhus Plan 1 Hus 14
von Kraemers allé 1
Vi finns en trappa upp i hus 14 plan 1

Från entréhallen passage via trapphushus 11 till plan 1. Ut från trapphuset, ta till höger

Hitta till Blåsenhus

Postadress:

Studievägledningen lärarutbildningen
Blåsenhus
Box 2136
751 02 Uppsala