Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

OM VFU

Under din utbildning kommer du att genomföra så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om sammanlagt 30 högskolepoäng. VFU är den mer yrkesinriktade delen av din utbildning och kan bestå av skolförlagd utbildning (i förskola, grund- eller gymnasieskola), utlandsförlagd utbildning i t.ex. språk eller fältstudier. VFU ger dig möjlighet att träna och utveckla dina färdigheter som lärare.

Här hittar du en checklista för VFU.

I Uppsala samarbetar lärarutbildningen med 17 kommuner i Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs, Stockholms län samt region Gotland. Uppsala universitet har VFU-avtal med: Uppsala, Gävle, Tierp, Sala, Heby, Västerås, Enköping, Håbo, Sigtuna, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Upplands Bro, Vallentuna, Norrtälje, Knivsta, Östhammar samt region Gotland. Vi kallar varje kommun för ett VFU-område där studenterna inom området har möjlighet att få sin placering på olika förskolor och skolor. Uppsala som tar emot flest studenter har två VFU-områden. Redan under de första veckorna på programmet kopplas du till ett av dessa VFU-områden. Denna koppling till VFU-området behåller du under hela utbildningen.

Placering i ett VFU-område

När du antas till ett lärarprogram kopplas du till ett VFU-område. Varje gång du har en ny VFU-kurs så återkommer du till samma område. Syftet med placeringen inom ett VFU-område är att ge dig möjlighet att följa skolutvecklingen i området över tid och därigenom utveckla en djupare förståelse för läraryrket. Givetvis kan det inträffa att man vid något tillfälle behöver göra en omplacering eller ett tillfälligt byte av område t.ex vid medicinska skäl, sociala skäl (små barn) eller flytt som gör att restiden till VFU-platsen blir alltför lång. Ärenden av detta slag hanteras av VFU-koordinator. Ansökan om byte av VFU-område görs före 15 okt. och 15 april till efterföljade termin.

Läs mer om VFU-områden, koordinatorer och kommunernas samordnare i VFU-portalen. 

VFU-placering i utlandet

Information om hur du ansöker och vad som kan vara bra att tänka på hittar du på hos Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Göra VFU utomlands?

VFU-koordninatorer

Vi är fyra VFU-koordinatorer som arbetar med frågor rörande Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Lennart Ericsson
VFU-ansvarig för Förskollärarprogrammet och ämneslärarprogrammen
Telefon: 018-471 2495
Mobil: 070-1679128
lennart.ericsson@uadm.uu.se
Lennart arbetar deltid och träffas säkrast mån, tis och ons fm

Marianne Waldestrand
VFU-ansvarig för Grundlärarprogrammen F-3 och 4-6
Telefon: 018-471 2484
marianne.waldestrand@uadm.uu.se
Marianne arbetar deltid och träffas säkrast jämna veckor tis, ons och tor. Udda veckor ons, tor

Mats Bratteby
VFU-ansvarig för Kompletterande lärarutbildning och VFU utland
Telefon: 018-471 7641
Mobil: 070-4250938
mats.bratteby@uadm.uu.se

Karin Lemming Sandrup
Telefon: 018-471 1828
Mobil: 070-4250565
karin.sandrup@uadm.uu.se

Mer information om VFU