Kontakt

EDU alumn koordineras av Per Wingård vid Forum för samverkan (FoSam) som tillsammans med en referensgrupp planerar och anordnar aktiviteter. Om du har frågor om EDU alumn kan du kontakta Per Wingård, per.wingard@forumforsamverkan.uu.se