Faculty of Educational Sciences

Dekanus: Professor Esbjörn Larsson, tel. 018-471 76 28
Prodekanus: Universitetslektor Helen Melander Bowden, tel. 018-471 16 80

Utbildningsledare: Anna Hagborg, tel. 018-471 14 92
Fakultetshandläggare: Maria Karlberg, tel. 018-471 23 06 och Anette Bäckström, tel. 018-471 18 97, Mathias Örså, tel. 018-471 47 95

Kansli: Se 3.9.1

Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 7,
Postal address: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-mail: utbvet@utbildningsvetenskap.uu.se