Nordens forskare i utbildningsvetenskaper samlas i Uppsala

5 mars 2019

Uppsala universitets fakultet för utbildningsvetenskaper står i år som värd för den årliga nordiska forskningskonferensen Nordic, NERA. Drygt 700 deltagare deltar i konferensen den 6-8 mars. Föreläsningar av internationella forskare, liksom över 600 presentationer av forskare från i huvudsak de nordiska länderna, står på programmet.

Temat för konferensen är utbildning i en globaliserad värld. Vi lever i en tid av snabb förändring, där globaliseringsprocesser påverkar forskning och utbildning på olika nivåer i både formella och informella sammanhang. Konferensen är inramad av två huvudfrågor om utbildning och globalisering: Vilka konsekvenser har globaliseringen för utbildning? Vad är utbildningens roll i en globaliserad värld?

-    Konferensen fokuserar bland annat på hur globaliseringen påverkar och påverkas av grundläggande utbildningsvillkor, såsom urval av utbildningsinnehåll och sätt att undervisa, studenters rörlighet och val av utbildningsprogram, formulering av utbildningspolitik och policy samt betydelsen av pedagogisk bedömning, säger Jonas Almqvist, professor i didaktik och konferensens ordförande.

För mer information, se www.nera2019.com