Avtal med NTI-gymnasiet om praktiknära forskning

20 juni 2019

Elisabet Nihlfors, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper, och Mathias Laveno, rektor för NTI-gymnasiet, i samband med signering av avtal om praktiknära forskning.

Uppsala universitet och NTI-gymnasiet har skrivit avtal inom den nationella försöksverksamheten ULF med praktiknära forskning.

NTI-gymnasiet blir den första friskolan som tecknar ett så kallat ULF-avtal om praktiknära forskning. ULF är en förkortning av utveckling, lärande och forskning. ULF är en nationell försöksverksamhet med syfte att bygga upp praktiknära forskning och forskningsbaserad samverkan mellan skola och akademi.

– NTI-gymnasiet ser avtalet som en möjlighet, vi har under lång tid haft lärteam som utvecklat pedagogiken och nått goda kvalitetsresultat. Det här är ett sätt för oss att systematisera kvalitetsarbetet i lärteamen och ta fram en beprövad modell för pedagogisk kvalitetsarbete som fler kan använda, säger Mathias Laveno, rektor på NTI-gymnasiet i Uppsala.

Metoder och verktyg för lärarna

Praktiknära forskning i skolan innebär att problemställningen i forskningen kommer från problem som bottnar i skolans verksamhet och det lärarna känner behov av mer forskning om. Syftet är att praktiknära forskning ska leda till bättre undervisning genom att ge lärarna fler metoder och verktyg.

– Ett exempel på tänkbart forskningsområde är programmering i matematikundervisningen. Vi kan se att även om eleverna lär sig hur man löser ekvationer med hjälp av programmering så har det inte lett till att elever blir bättre på att lösa ekvationer med papper och penna. Hur får man undervisningen i matematik och programmering att samverka för att faktiskt öka matematikkunskaperna?, säger Mathias Laveno.

Möjlighet till fler samarbeten

För Uppsala universitet innebär avtalet förutom forskningsmöjligheter också en möjlighet att utveckla samarbeten med praktiknära forskning med olika typer av skolor.

– Att NTI-gymnasierna vill pröva samarbetsmodeller för praktiknära forskning ger oss kunskap om hur ett kommande ULF-avtal kan se ut i olika miljöer. Inte minst är det angeläget att utveckla det virtuella samarbetet med tanke på att Sveriges 25 000 skolenheter finns spridda över ibland stora geografiska områden, säger Elisabet Nihlfors, dekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper på Uppsala universitet.

NTI-gymnasiet blir partnerskola

Förutom avtalet om praktiknära forskning blir NTI-gymnasiet i Uppsala också partnerskola till Uppsala universitet. Det innebär att de regelbundet tar emot lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning, som är en obligatorisk del av lärarutbildningen.  I partnerskapet ingår också att NTI-gymnasiet ger seminarier för lärarstudenterna inom lärarprogrammen om det praktiska lärarhantverket, det kan till exempel vara bra sätt att börja en lektion eller hur man utformar ett prov för att mäta förmågor

– För oss vävs det här två projekten samman, vi ser det som två ben av samma sak, säger Mathias Laveno.

– Att lärarstuderande knyts till NTI-gymnasiet, som en av våra partnerskolor med forskningsmiljö, ger både lärare, lärarstuderande och ansvariga för lärarutbildningarna möjligheter att utveckla samverkan för en stabilare vetenskaplig grund i verksamheterna, säger Elisabet Nihlfors.

 

Läs mer

Webbsidor för ULF-projektet