Medel till forskning om förändringsorienterad miljökommunikation

24 juni 2019

Internationellt center för lärande för hållbar utveckling (Swedesd) har tillsammans med SLU som huvudsökande beviljats medel till det fyraåriga forskningsprogrammet Transec om transformativ miljökommunikation av forskningsstiftelsen Mistra.

Det övergripande målet med forskningsprogrammet Transec är att vidareutveckla förståelsen av miljökommunikation, liksom miljökommunikation som praktik. Anke Fischer, professor i miljökommunikation vid SLU:s institution för stad och land, och Swedesds föreståndare Eva Friman kommer att leda forskningsprogrammet.

– Vi är verkligen glada. Mistras forskningsprogram om miljökommunikation är en unik möjlighet för oss att göra skillnad inom akademin och i samhället i stort och därigenom stödja Sveriges omställning till ett hållbart samhälle, säger Eva Friman.

Programmet är tvärvetenskapligt och inkluderar forskare från en rad discipliner och universitet (bland andra Lunds universitet, University of the Sunshine Coast i Australien, University of Texas at Austin och Karlsuniversitetet i Prag).

Konsortiet inkluderar också 28 samhällsaktörer, som täcker in en bredd av miljö- och hållbarhetsperspektiv – från klimataktioner till naturvård, jakt och lantbruk, och från den lokala till den nationella och internationella nivån.

– Vårt mål är att forma hur kommunikation förstås och bedrivs i Sverige och internationellt, förklarar Anke Fischer. Miljökommunikation betraktas ofta bara som överföring av information där man utgår från att om folk bara hade tillräcklig information skulle de ändra sina beteenden. Vi hoppas kunna sprida en bredare förståelse av kommunikation, där relationer mellan aktörer som kommunicerar inte begränsas till dem som traditionellt har betraktats som experter, utan också inkluderar till exempel konstnärer, företag, markanvändare och den bredare allmänheten.