Uppsalapedagog ny ledamot i forskningsberedningen

9 augusti 2019

Regeringen har tillsatt en ny forskningsberedning som ska fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forskningspolitiska propositionen. Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, är en av tolv ledamöter i beredningen.

Temat för den nya forskningsberedningen kommer vara kunskap och forskning som stöd för en bättre framtid inom exempelvis miljö, klimat och hälsa.  Fokus kommer också att ligga på frågor om kompetensförsörjning inom vård, skola och näringsliv samt ett tvärgående tema om forskning och kunskap för att bemöta forskningsresistens, alternativa fakta och populism.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, är ordförande för beredningen.

– En viktig uppgift för forskningsberedningen är att ge råd till regeringen när den utarbetar svensk forskningspolitik. Min ambition är att svensk forskning ska fortsätta vara internationellt ledande. Vi behöver värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar, säger Matilda Ernkrans.

Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik vid Uppsala universitet, är en av de tolv ledamöterna i den nya forskningsberedningen.

Elisabet Nihlfors, ny ledamot i forskningsberedningen.
Foto: Mikael Wallerstedt

– Det finns många aspekter som har stor betydelse för att svenska universitet ska kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för forskning. Allt från helhetsperspektiv på infrastrukturer, resursallokering och ledarskap till att enskilda forskare och forskargrupper ska kunna arbeta långsiktigt och våga ta risker, menar Elisabet Nihlfors. En fråga som är av stor betydelse för mig som utbildningsvetare är naturligtvis att sammanhangen mellan forskning och utbildning blir mer solid.  Det gäller inte enbart lärarprogrammen men dessa är viktiga exempel på betydelsen av att studenter får möta och bli delaktiga i forskning under hela sin utbildningstid. Jag ser verkligen fram emot att få diskutera dessa och en mängd andra frågor.

Här är ledamöterna i den nya forskningsberedningen:

 • Anna Forsberg, professor
 • Johan Kuylenstierna, adj. professor
 • Olle Lundberg, professor
 • Sara Mazur, doktor
 • Elisabet Nihlfors, professor
 • Håkan Pihl, rektor
 • Lisa Salmonsson, doktor
 • Göran Sandberg, professor
 • Madelene Sandström, f.d. VD KK-stiftelsen
 • Astrid Söderbergh Widding, rektor
 • Tuula Teeri, professor
 • Mathias Uhlén, professor

Beredningen förordnas från augusti 2019 till hösten 2020.