Uppfylld av glädje över pedagogiska priset

8 juni 2020

Martin Karlberg, lektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, har tilldelats Uppsala universitets pedagogiska pris 2020 inom området för teologi, humaniora och utbildningsvetenskap.

Martin Karlbergs entusiasm över priset går inte att ta miste på.
– Jag är uppfylld av glädje över det pedagogiska priset. Genuint jätteglad, berättar Martin Karlberg. Jag fick veta av en kollega att jag var nominerad och det var roligt nog att kollegor tycker att jag är värd att nominera.

I motiveringen står bland annat att Martin Karlberg har en exceptionell förmåga att möta studenter på alla nivåer.
– Jag möter alltifrån lärarstudenter på deras första termin till lärare på fortbildning med trettio års erfarenheter i yrket. Det är en gigantisk spännvidd.

– Jag försöker balansera mellan att vara den formella professionella myndighetspersonen och den informella personen som delar med sig av sina erfarenheter och ger plats för studenter och kursdeltagare att delge sina erfarenheter. Det blir extremt intressant men ställer krav på att man är flexibel och positiv till att ta del av deras erfarenheter.

Kan du ge några snabba pedagogiska tips?

– Försök kartlägga studenternas lärande och utveckling för att använda som ett mått på din egen undervisningskvalitet.

Martin Karlberg berättar att han alltid sätter upp ett antal lektionsmål som han tydligt berättar för studenterna i början och sedan återkommer till under föreläsningen.
– I slutet har jag någon form av snabb kunskapskontroll i grupp. Jag kan till exempel fråga studenterna om de upplever att de efter föreläsningen har koll på lektionsmålen. Två uppsträckta händer betyder full koll, en hand hyfsad koll och ingen hand betyder att studenten inte känner att de har koll på lektionsmålet.

Den här snabba kunskapskollen har lett till att Martin Karlberg lärt sig att disponera föreläsningstiden bättre.
– Jag insåg att studenterna behärskade de första lektionsmålen jag gick igenom på föreläsningen men inte de sista. Jag hade helt enkelt disponerat tiden fel och av tidsbrist behandlat de sista målen för snabbt.

Var en juste person

Martin Karlberg fortsätter med ett par ytterligare pedagogiska tips.
– Jag försöker etablera en god relation med studenterna så fort som möjligt. Det är värt att säga något om sig själv även om man bara föreläser en gång på en kurs. Var en juste person, då blir studenterna mer benägna att lyssna.

– För lärarstudenter som jag undervisar är det förstås också extra viktigt att använda olika former av undervisning som de kan ta med sig i läraryrket.

Han avslutar med tipset att lära av sina kollegor.
– Om man får chansen att titta på hur kollegor gör är det ett bra sätt att utveckla sin pedagogiska förmåga. Jag lär mig något varje gång, konstaterar Martin Karlberg.