Hög kvalitet på magisterexamen i specialpedagogik

8 oktober 2014

Idag presenterade Universitetskanslersämbetet utvärderingen av speciallärarutbildningar. Magisterexamen i specialpedagogik vid fakulteten för utbildningsvetenskaper fick omdömet hög kvalitet.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat 25 utbildningar över landet till speciallärare och utbildningar inom specialpedagogik. Vid Uppsala universitet har magisterexamen i specialpedagogik fått omdömet hög kvalitet.

- Det är glädjande att UKÄ i sin utvärdering bedömer att magisterexamen i specialpedagogik håller hög kvalitet, säger Jonas Almqvist, prodekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper.  Det visar att lärarna tillsammans med de studenter som deltar i utbildningen gör ett mycket bra jobb. Uppsala universitet har nyligen lämnat in ansökan om examensrätt för Speciallärarexamen och det är extra roligt att den utbildning som är tänkt att vara en central del i det nya programmet nu bedöms hålla hög kvalitet.

 

Läs mer om utvärderingen på UKÄ´s webbplats.