Tummen upp till rektorsutbildningen från Skolverket

24 oktober 2014

Skolverket meddelade idag att Uppsala universitet får fortsätta bedriva det statliga rektorsprogrammet även den kommande sex-årsperioden.

– Ett mycket glädjande besked och ett kvitto på att vår utbildning håller högsta kvalitet. Vi har fått höga betyg vid utvärderingar så vi är inte så överraskade, men det är ändå väldigt roligt att få det bekräftat. Vi ser fram emot att fortsätta med och utveckla utbildningen, säger Elisabet Nihlfors, dekan vid fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet ges sedan 1992 på uppdrag av Skolverket och är en akademisk utbildning om 30 högskolepoäng på motsvarande avancerad nivå. Den bygger på deltagarnas tidigare utbildning, erfarenhet och pedagogiska insikt. Utbildningen vänder sig till rektorer, förskolechefer och andra personer som leder läroplansstyrda verksamheter och syftar till utveckling i chefs- och ledarrollen i enlighet med skollagen.