Center vid Uppsala universitet vill se lärande för hållbar utveckling växa i Östersjöregionen

9 december 2014

För att öka kunskapen om metoder inom lärande för hållbar utveckling arrangerar SWEDESD vid Uppsala universitet en konferens i Lettland för ett hundratal samhällsaktörer i länderna runt Östersjön.

Sedan augusti 2014 pågår ett årslångt projekt i Östersjöregionen för att skapa en plattform för lärande som leder till handling och förändring. SWEDESD vid Uppsala universitet – Campus Gotland är sekretariat i samarbetet som sker mellan universitet och frivilligorganisationer i Estland, Lettland, Vitryssland och Ukraina.

”The Second Baltic Conference on Education for Sustainable Development - Working and Learning Together” i Jurmala, Lettland 12-14 december 2014 är ett led i samverkan.

- För att nå utanför de traditionella ramarna för formell utbildning har vi bjudit in aktörer från 12 länder som arbetar med lärande inom olika delar av samhället, säger Susanne Zetterblom, projektansvarig vid SWEDESD.

Intresset för ett gränsöverskridande samarbete om lärande för hållbar utveckling i Östersjöregionen har vuxit sedan internationella konferenser ägt rum både i Visby 2012 och i Riga, Lettland 2013. Arbetet sker i samsyn och med stöd från the Baltic University Programme (BUP), ett nätverk av universitet i Östersjöregionen som verkar för fred, rättvisa och hållbar utveckling.

Konferensen i Lettland är finansierad med hjälp av stöd från Nordplus och BUP.

Kontaktperson:

Susanne Zetterblom, koordinator, SWEDESD, Uppsala universitet – Campus Gotland

Tfn: 0703-145540, e-post: susanne.zetterblom@swedesd.uu.se