Ny handbok för samarbete kring hållbarhetsutmaningar

15 januari 2015

Frågebaserad Samverkan, på engelska Inquiry Based Approach (IBA)

Frågebaserad Samverkan, på engelska Inquiry Based Approach (IBA), är en metod för samarbete och lärande i syfte att lösa hållbarhetsutmaningar.

För att öka kunskapen om hur samarbete kring omstridda hållbarhetsfrågor kan lyckas publicerar SWEDESD vid Uppsala universitet en ny handbok. Metoderna är baserade på erfarenheter från utvecklingsarbete i 18 städer i tre världsdelar.

Tillsammans med partnerorganisationer har SWEDESD arbetat fram en frågebaserad metod i syfte att underlätta samverkan vid komplicerade hållbarhetsutmaningar. Dessa präglas ofta av intressekonflikter, ojämlika maktrelationer och brist på kompetens och resurser.

- Erfarenheter från vårt arbete i Europa, Afrika och södra Asien visar att metoden kan skapa förutsättningar för lärande och samarbete kring komplexa och omstridda hållbarhetsfrågor, säger Martin Westin projektledare vid SWEDESD.

Metoden Frågebaserad Samverkan, på engelska Inquiry Based Approach, innebär att en bred grupp av intressenter från civilsamhälle, myndigheter, näringsliv och universitet engageras för att hantera en hållbarhetsutmaning med konkreta åtgärder på lokal nivå.

Att gruppen utforskar en gemensam frågeställning istället för ett på förhand bestämt mål gör processen mer flexibel. Fler intressenter kan på så sätt lättare gå in i samarbetet efterhand och inriktningen anpassas utifrån nya lärdomar.

Samverkan organiseras i lärandecykler som understöds av processledning, något som visat sig vara nödvändigt för att bygga förtroende och skapa gemensam förståelse. Processledningen bygger på lärandeteori, systemtänkande, miljöekonomi, konflikthantering och maktanalys.

“The Inquiry Based Approach (IBA) - a Facilitators Handbook” (pdf) är utgiven på engelska som en guide för processledare. Den kan också inspirera andra som är intresserade av förändringsprocesser och hållbar utveckling.

 

För mer information eller förfrågan om tryckt exemplar, kontakta Martin Westin, e-post martin.westin@swedesd.uu.se, tel. 018 471 84 08

SWEDESD är en centrumbildning vid Uppsala universitet som genom samarbete med svenska och internationella partners, väver samman forskning, kapacitetsutveckling och policyarbete inom lärande för hållbar utveckling.