Caroline Liberg prisad för framstående forskning inom läs- och skrivundervisning

7 maj 2015

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, får språkvårdspris för sin forskning om skolans läs- och skrivundervisning.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område går i år till Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon får priset för sin forskning om skolans läs- och skrivundervisning. Ända sedan tidigt 90-tal har hon som forskare, lärarutbildare och i samverkan med samhälle och skola arbetat med läs- och skrivundervisning i ett brett perspektiv.

Priset delades ut den 6 maj på Språkrådsdagen. Prisutdelare är professor Olle Josephson, ordförande i Erik Wellanders fond. Fonden stödjer svensk språkvetenskaplig forskning inom språkvårdens område och delar bland annat ut ett årligt pris.