Utmaningar för nya rektorsprogrammet

8 juni 2015

Hösten 2015 startar det nya rektorsprogrammet och Uppsala universitet har fått många sökande. Just nu arbetas det med de sista justeringarna av programmet.

Rektorsutbildningar har funnits i många år men från hösten 2015 är det delvis nya krav på rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet utförs på uppdrag av Skolverket som betalar utbildningen för deltagarna. Sex lärosäten har fått tillstånd att driva rektorsprogram och rektorsprogrammet vid Uppsala universitet sköts av avdelningen för rektorsutbildning vid fakulteten för utbildningsvetenskaper.

– Vi har inte gjort jätteradikala förändringar mot det tidigare programmet, berättar Kristina Malmberg, lektor vid avdelningen för rektorsutbildning och tillförordnad utbildningschef. Vi arbetar med att öka integrationen mellan juridikmomenten, som juridiska institutionen står för, och det övriga kursinnehållet.  Det är ett behov som vi känt själva och som också Skolverket har pekat på.

Professionshandledning

Den stora utmaningen med det nya rektorsprogrammet är att erbjuda alla deltagare professionshandledning. Professionshandledningen ska vara ett stöd för rektorerna i deras dagliga arbete som rektorer. 

– Deltagarna är ofta ganska oerfarna rektorer idag och det är jättebra att de får professionshandledning. Vi har haft det förut i tidigare rektorsutbildningar och vi har en stor samlad erfarenhet av att arbeta med handledning. Men att organisera handledning för över 300 rektorer kräver en hel del planering.

Obligatorisk utbildning

Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer i läroplansstyrd verksamhet som anställts efter den 15 mars 2010.

– Ett statligt obligatorium skulle förstås kunna uppfattas som tråkigt. Men deltagarna tycker att rektorsprogrammet har ett stort värde, de får ut något av studierna. Det är ett stort intresse för att gå utbildningen, den ses som meriterande.

Systematiskt kvalitetsarbete

Personalen på avdelningen för rektorsutbildning lägger mycket tid på gemensam systematisk pedagogisk utveckling. Alla förändringar diskuteras i hela arbetsgruppen och de ägnar mycket tid åt att diskutera hur man skapar en hög utbildningskvalitet.

– Vi har medvetet arbetat länge med att alla deltagare ska få samma utbildning oavsett vem som är kursledare. Som kursledare arbetar vi alltid i par och växlar vem vi arbetar i par med.

– Det är en krävande grupp som förväntar sig hög kvalitet på utbildningen. Vi tror det är ett framgångskoncept att hålla en hög och jämn kvalitet, rektorer och skolchefer pratar mycket med varandra.

Chefen bjuds till examen

Eftersom rektorsprogrammet är en obligatorisk utbildning är det än viktigare än annars att skapa en legitimitet för utbildningen hos rektorerna och inte minst hos skolcheferna som är rektorernas chefer. Till examen bjuds därför deltagarnas skolchefer in och deltagarna presenterar sina fördjupningsarbeten som ofta utgår från praktiska problem.

 

Läs mer: Rektorsprogrammet vid Uppsala universitet