Uppsala universitet får speciallärarexamen

26 juni 2015

Fotografi på avtryck av barnhänder i olika färger formade i en cirkel.

Speciallärare med specialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling är viktiga för barn och ungdomars möjlighet till en bra utbildning.

Uppsala universitet fick 25 juni examenstillstånd för speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Det finns ett stort behov av speciallärare i Uppsalaregionen och både Statistiska centralbyrån och Skolverket räknar med att det kommer att bli ett framtida bristyrke.

– Speciallärare har en viktiga kompetens i lärarkollegiet för att barn och ungdomar ska få möjligheter till en bra utbildning. Söktrycket är stort till denna utbildning så vi är otroligt glada över att kunna ta in en grupp redan i höst. Vi satsar också på att utveckla den forskning vi har inom området läs- och skrivutveckling med en ny professor, en doktorand och flera lektorer.  Tillsammans med huvudmännen ska vi bygga en högkvalitativ utbildning, säger Elisabet Nihlfors, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper och ansvarig för Uppsala universitets olika lärarprogram.

Speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling startar hösten 2015 och omfattar tre års studier på halvfart.