Lärarcafé för studenter och lärarutbildare

8 september 2015

Personporträtt på Lars Olsson fotograferat inomhus.

Lars Olsson projektleder den nya satsningen Lärarcafé för lärarstudenter och lärarutbildare.

Hallå där Lars Olsson, samordnare vid Forum för samverkan och projektledare för Lärarcafé som startar 5 oktober.

Vad är lärarcafé?

– Det är en träffpunkt för alla lärarstudenter och de lärare ute på skolorna som tar emot våra studenter när de har verksamhetsförlagd utbildning. Lärarcaféerna inleds med en inspirerande föreläsning och därefter blir det olika möjligheter till mingel och diskussioner. Den mer exakta utformningen arbetar vi just nu med.

 Varför startar ni ett lärarcafé?

– Vi vill stärka studenternas yrkesidentifikation. När lärarstudenterna börjar sina studier försvinner de snabbt till sina respektive ämnesinstitutioner och det är lätt att studenterna snarare ser sig som historiker eller matematiker än som lärare. Vi vill också stärka kopplingen mellan studenter och yrkesverksamma. Lärarcaféer är tänkta som en mötesplats för studenterna under hela studietiden.

Vilka står bakom lärarcafé?

– Bakom initiativet står fakulteten för utbildningsvetenskaper genom Forum för samverkan tillsammans med LÄRA. Forum för samverkan är en arena för samverkan mellan Uppsala universitet och skolor i åtta kommuner och är en enhet inom utbildningsvetenskapliga fakulteten. LÄRA är pedagogstudenternas sektion av Uppsala studentkår.

När börjar det?

– 5 oktober börjar vi med det spännande fältet med digital kompetens. Inbjudna är Lars Weiselius och Måns Hansson vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier som båda är väldigt uppskattade och har många projekt i olika kommuner kring digital utveckling.

 

Tid: Första måndagen varje månad under terminstid, kl. 17.00-19.00

Plats: Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala

Höstens program består av tre tillfällen och inleds 5 oktober kl. 17.00-19.00 med "Digital kompetens - hur knyter vi samman lärarstuderande och lokala lärarutbildare?".