Så påverkas lärarutbildningen av coronapandemin

Information gällande studievägledning (uppdaterad 20 augusti)

För att minimera risken för samhällsspridning av coronaviruset kan du endast boka digitala möten med studievägledarna på lärarutbildnignen. Vi erbjuder vägledningssamtal via telefon eller videolänk. Du kan även ringa till studievägledarna under telefontiderna. Drop-in-mottagningen är tills vidare inställd, istället erbjuder vi fler bokningsbara tider. Tveka inte att ta kontakt med studievägledningen om du har frågor om din utbildning. 

Information gällande VFU (uppdaterad 14 augusti)

Vi får just nu frågor om höstterminens VFU och vill därför lämna följande information. Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndighetens (FHM) öppnar förskolor, grundskolor och gymnasieskolor för vanlig undervisning under höstterminen 2020. Lärarutbildningen förbereder för VFU på plats i förskolor och skolor. Om FHM kommer med nya anvisningar följer universitetet dessa.

För höstterminen 2020 gäller följande:

  • Planeringen utgår från att VFU genomförs på plats i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
  • Universitetet kommer inte att ställa in och flytta VFU-kurser till en annan termin. Ersättningskurs eller ersättningsuppgifter kommer inte erbjudas som alternativ till att genomföra en VFU-kurs.
  • Eventuell brist på VFU-platser löses genom par-placeringar av studenter, även på VFU-kurser som i normalfallet inte skulle ha det.
  • Ämneslärarstudenter med inriktning gymnasiet kan i vissa fall placeras i åk 7-9 även under kurserna VFU II och VFU 3.
  • Om något oförutsett inträffar på din förskola eller skola, till exempel att din VFU-handledare är frånvarande under en längre tid, kontakta rektor. Om förskolan eller skolan inte kan tillhandahålla en ny VFU-handledare, kontakta VFU-samordnaren i din kommun.
  • Om du är sjuk eller har sjukdomssymptom ska du stanna hemma. Missade VFU-dagar tas igen inom ramen för kursen. Vid eventuell frånvaro bedömer VFU-kursledaren varje fall individuellt.
  • Mer information från universitetet med anledning av coronaviruset hittar du här.

Mer information från Folkhälsomyndigheten med anledning av coronaviruset hittar du här.

  • Universitetet har gjort vissa anpassningar av regelverket som rör ersättning för resebidrag. Studenter som är berättigade till resebidrag kan under HT20 ansöka om ersättning för bilresor i samband med VFU, även när resande med kollektivtrafik till VFU-platsen är möjlig. För mer information om regler för resebidrag, följ denna länk.