Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Föreläsning: 2018 års hedersdoktor

Hedersdoktor Johan Heilbron, professor i sociologi vid Erasmus Universiteit Rotterdam, Holland, och forskningsledare vid Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne, Paris,

Föreläsning: onsdag den 24 jan kl. 13.15-15.00 i Betty Pettersson-salen, Blåsenhus.

Föreläsningen är rubricerad "Making Sense of Globalizing Social Science”. Föreläsningen är öppen och ingen anmälan behövs.